Personel

Lek. stomatolog Spec. Chirurg II stopnia Daniel Dłucik - posiada specjalizację II stopnia z chirurgii stomatologicznej oraz wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte w II Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Katowicach (1979-2002 r.); jest członkiem ICOI - Międzynarodowego Stowarzyszenia Implantologów z siedzibą w Nowym Jorku, członkiem DGOI - Niemieckiego Stowarzyszenia Implantologicznego, członkiem i współzałożycielem PSI - Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz członkiem OSIS - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Bierze czynny udział w licznych polskich i międzynarodowych sympozjach naukowych oraz szkoli młodych implantologów w Polsce i zagranicą.

Lek. dent. Anna Skałbania-Dłucik - jest absolwentką Wydziału Stomatologii Pavel Jozef Safarik University w Koszycach. W 2018 roku ukończyła kształcenie podyplomowe z dziedziny endodoncji, Curriculum endodontyczne PTE. Należy do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych kursach i szkoleniach specjalistycznych, podczas których poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Profesjonalistka, świetna stomatolog z darem oswajania dzieci z gabinetem dentystycznym. Pani Ania doskonale wie, jak zachęcić najmłodszych do takiej wizyty, bo sama jest mamą. Każdej wizycie towarzyszy konsultacja, w czasie której rodzice dostają szczegółowe informacje na temat leczenia zębów mlecznych, profilaktyki, odpowiedniej pielęgnacji, lakowania i fluoryzacji. Dr Anna przyjmuje pacjentów w każdym wieku, specjalizuje się także w endodoncji, czyli leczeniu kanałowym pod mikroskopem.

Lek. dent. Rober Dłucik - jest absolwentem Wydziału Stomatologii Pavel Jozef Safarik University w Koszycach. Poza stomatologią zachowawczą najchętniej zajmuje się protetyką i wykonuje zabiegi chirurgiczne. Robert Dłucik jest w trakcie robienia doktoratu z uzupełnień ubytków kostnych za pomocą biomateriału z własnych usuniętych zębów. Uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych kursach i szkoleniach specjalistycznych, podczas których poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Syn doktora Daniela Dłucika.

 

Borys-LidukLek. dent. Borys Liduk - jest absolwentem Wydziału Lekarko-Dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Specjalizuje się także w endodoncji, czyli leczeniu kanałowym pod mikroskopem. Poza tym zajmuje się protetyką, stomatologią zachowawczą oraz stomatologią estetyczną. Uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych, podczas których poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe.

 

 

Małgorzata Magner - prawa ręka doktora Daniela Dłucika, z kliniką związana niemal od początku, bo od 1988 roku. Pielęgniarka dyplomowana, w klinice asystuje przy zabiegach chirurgicznych, opiekuje się pacjentami, ale przede wszystkim dodaje otuchy i zaraża uśmiechem. Profesjonalistka, zawsze pomocna i życzliwa.