Chirurgia stomatologiczna

Od kilkudziesięciu lat pomagamy w najcięższych przypadkach wymagających profesjonalnej opieki chirurgicznej. Wykonujemy specjalistyczne zabiegi z  zakresu chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej. Do najczęściej wykonywanych zabiegów stomatologicznych w tej kategorii zalicza się:

Większość zabiegów chirurgicznych wykonuje Pan doktor Daniel Dłucik uznany i bardzo ceniony w Polsce i za granicą specjalista z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wszystkie zabiegi poprzedzone są właściwą diagnostyką stomatologiczną, a w przypadkach zmian w postaci guzków lub polipów przeprowadzane zostaje badanie histopatologiczne.