Most protetyczny

Most protetyczny zapewnia bardzo dobry efekt estetyczny oraz, w przeciwieństwie do protez ruchomych, brak problemów z uwieraniem czy prawidłową wymową. Most dentystyczny to dobre rozwiązanie dla pacjentów, którzy nie mogą skorzystać z rozwiązania w postaci implantów zębowych.

Most to konstrukcja używana w protetyce w celu uzupełnienia luki powstałej po brakującym zębie. Most protetyczny osadza się na bocznych zębach, które stanowią filary utrzymujące całą konstrukcję. W tym celu zęby stanowiące filar muszą zostać poddane częściowemu oszlifowaniu. Alternatywą dla mostu jest implant zębowy

W stomatologii obecnie najczęściej wykonuje się mosty ceramiczne łączone włóknem szklanym oraz mosty na podbudowie cyrkonowej, licowane ceramiką. Tymczasowy most protetyczny wykonuje się zazwyczaj ze stopów metali licowanych akrylem kompozytem i ceramiką. ( najczęściej wykonuje się mosty ze stopów metali licowanych ceramiką, mosty na podbudowie cyrkonowej)

Rodzaje mostów:

  • akrylowe – jako uzupełnienie tymczasowe, w miarę estetyczne, lecz nietrwałe
  • adhezyjne (kompozytowe na włóknie szklanym, porcelanowe)  –  nie wymaga szlifowania zębów filarowych muszą być spełnione odpowiednie warunki do mocowania tego mostu
  • metalowe – z  metalu zwykłego lub szlachetnego, są trwałe ale nieestetyczne.
  • metalowo-porcelanowe – mosty porcelanowe na podbudowie metalowej  dają dobrą  wytrzymałość i  bardzo dobry efekt kosmetyczny, przy rozsądnej  cenie:

– na zwykłym metalu – trwałe i stosunkowo niedrogie – najbardziej popularne rozwiązanie
– na złocie – złoto działa bakteriostatycznie, nie alergizuje
– na cyrkonowe – idealny efekt kosmetyczny, przy zachowaniu wytrzymałości, bez metalu

Jak wygląda zakładanie mostów protetycznych? Wykonanie mostu protetycznego to kilkuetapowy proces. Zęby na których osadza się most wymagają odpowiedniego przygotowania, (czasami zaleczenia) i oszlifowania. Następnie pobiera się wycisk fragmentu szczęki pacjenta, na podstawie którego technik dentystyczny wykonuje odpowiednią pracę protetyczną, którą później osadza się na wcześniej przygotowane miejsce.

Most dentystyczny – ETAPY WYKONANIA:

ETAP I. Właściwe przygotowanie mostu protetycznego polega m.in. na optymalnym oszlifowaniu zębów, na których zostaną później osadzone ich ceramiczne odpowiedniki.

ETAP II. W miejscu gdzie zostanie zamocowany most protetyczny stomatolog aplikuje specjalną masę o właściwościach i gęstości modeliny, dzięki której pobiera się wycisk w celu przygotowania ceramicznego odpowiednika.

ETAP III. Pracownia protetyczna. Technik dentystyczny na podstawie przygotowanego odlewu przygotowuje ceramiczny most.

ETAP IV. Cyrkonowy most dentystyczny został wykonany na podstawie wcześniej przygotowanego odlewu szczęki pacjenta. Teraz zostanie odpowiednio w niej osadzony.

ETAP V. Zamocowanie mostu dentystycznego. Osadzenie wcześniej przygotowanej pracy protetycznej to ostatni etap zabiegu.

Największą zaletą mostów jest to, że są na stałe zamocowane w jamie ustnej, nie trzeba ich wyjmować do mycia jak protezy.