Implanty

Nowoczesna implantologia

implanty-katowice

Implanty stomatologiczne mogą z powodzeniem zastępować wszelkie ubytki zębowe. Implant - jako nowy korzeń - umieszcza się w miejscu utraconego zęba. Na nim odbudowuje się koronę lub umieszcza element retencyjny służący lepszej stabilizacji protezy ruchomej. Zbudowane z tytanu implanty są bardzo dobrze przyjmowane przez organizm ludzki, nie wywołują reakcji alergicznych. Pozwalają na odzyskanie lub poprawę dotychczasowej jakości życia poprzez poprawę zdolności żucia, wyraźnej mowy, jednocześnie trwale przywracając naturalny wygląd.

Implantologia jest od dawna uznaną i bezpieczną alternatywą we współczesnym leczeniu stomatologicznym. Doświadczenia w dziedzinie implantologii sięgają 35-lat wstecz i opierają się na solidnych podstawach naukowych. Perspektywa sukcesu w przywróceniu pełnej funkcjonalności i przyjęciu wszczepu przez organizm wynosi obecnie 95%. Dzięki opracowanym przez lata metodom i technikom operacyjnym w chirurgii stomatologicznej ryzyko nieprzyjęcia implantu lub wystąpienia powikłań jest bardzo niewielkie.

Wskazania do zastosowania implantów:

1.
uzupełnienie braku pojedynczego zęba – zdrowe sąsiadujące z brakiem zęby nie muszą być szlifowane
2.
odbudowa bezzębnych odcinków szczęki i/lub żuchwy – implanty stanowią podstawę dla koron i mostów protetycznych
3.
odbudowa całkowicie bezzębnej żuchwy i/lub szczęki – dzięki implantom, można wykonać uzupełnienia na stałe zamocowane w ustach – korony i/lub mosty protetyczne, lub mocowania do lepszego utrzymania protez ruchomych.

Korzyści z zastosowania implantów:

  • utrzymanie substancji kostnej – utrata jednego lub większej ilości zębów powoduje zanik kostny (największy w pierwszym roku od 40% do 60% objętości)
  • pewniejsza stabilność protezy i lepszy komfort noszenia – uczucie pewności i zadowolenia
  • wysoka opłacalność – przy prawidłowej higienie i regularnych kontrolach długotrwałe rozwiązanie.

Implanty

Leczenie jest poprzedzone dokładnym badaniem pacjenta i zaplanowaniem odpowiedniej terapii. Przeprowadzane są następujące badania, jak również sprawdzane i określane odpowiednie parametry:

  • wywiad dotyczy stanu ogólnego pacjenta, a szczególnie jamy ustnej
  • badania radiologiczne – pantomograf szczęk i tomografia komputerowa CBCT, czasami zdjęcie boczne czaszki
  • badania laboratoryjne krwi i moczu
  • badanie zgryzu