Znieczulenie komputerowe

W naszej klinice posiadamy sterowany komputerowo system do bezbolesnego podawania wszystkich znieczuleń miejscowych. Znieczulenie w płynnej postaci aplikowane jest przy pomocy specjalnych roboczych końcówek (igieł), które wprowadza stomatolog w wybrany przez siebie obszar jamy ustnej pacjenta.

Cały proces sterowany i na bieżąco monitowany jest przez zewnętrzne urządzenie. Pracę lekarza ułatwia opatentowany system nawigacji dźwiękowej i wizualnej – system diod kontrolnych oraz emitowane instrukcje głosowe.

Urządzenie posiada opatentowany system do znieczuleń z technologią DPS – Dynamiczna Kontrola Ciśnienia (Dynamic Pressure Sensing). DPS dostarcza lekarzowi odpowiedź zwrotną, w „czasie rzeczywistym”, na temat bieżącego ciśnienia uzyskanego na szczycie igły podczas znieczulania.

Ciśnienie odczytywane jest kilka razy na sekundę i ukazywane na diodowym wskaźniku ciśnienia oraz sygnalizowane dźwiękowo. Informacje o ciśnieniu (oporze) w danym miejscu komputer przekłada na informację o rodzaju tkanki. Rozpoznanie rodzaju tkanki jest możliwe, gdyż poszczególne tkanki cechują się specyficzną, różną gęstością, a co za tym idzie wartością oporu i ciśnienia wewnątrztkankowego.

Dzięki zastosowaniu fizjologicznej prędkości podawania zminimalizowano ryzyko tzw. wstrząsu będącego skutkiem podania nieprecyzyjnej i nieokreślonej fizjologicznie dawki znieczulenia lub podanie płynu znieczulającego do naczynia krwionośnego. Cały czas anestetyk jest wprowadzany z prędkością fizjologiczną, czyli taką, która umożliwia efektywne i optymalne wchłanianie płynu przez tkanki ludzkie (0,005 ml/sek).

System znakomicie ułatwia lekarzowi wykonanie komfortowego i niemal bezbolesnego dla pacjenta „wkłucia”, czyli pasażu igły w tkankach. Anestetyk jest podawany automatycznie, pod kontrolą komputera, od samego początku kontaktu igły z tkankami.

Krople aplikowanego środka znieczulającego tworzą przed igłą tzw. płaszcz anemizacyjny – znieczulenie jest wprowadzane bez przerwy zarówno w trakcie pasażu igły przez tkanki jak i po osiągnięciu miejsca docelowego w tkankach jamy ustnej pacjenta.

Krople anestetyku na końcu igły można również wykorzystać przed pierwszym kontaktem igły tkankami, co pozwala bez użycia dodatkowych środków wykonać anemizację nabłonka.

Materiał pochodzi ze strony internetowej dystrybutora