Kości z usuniętych zębów

Usunięte zęby pacjenta to surowiec, z którego pozyskać można świetny autogenny materiał do odbudowy kości własnych. Zęby te później, w razie konieczności, wykorzystywane są do uzupełnienia ubytków kostnych, na których można np. osadzić dentystyczny implant. Usunięty ząb, kiedyś utylizowany, to dziś prawdziwy „skarb”, który może pomóc w sytuacji zaniku kości szczęki.

W Dłucik Dental Clinic potrafimy, jako jedni z nielicznych w Polsce, uzyskać z zębów trwały, plastyczny, bezpieczny i doskonale przyswajany przez organizm materiał potrzebny do odbudowy kości. Mamy zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na wykonywanie zabiegów augmentacyjnych z wykorzystaniem własnych zębów usuniętych i przetworzonych w specjalnym urządzeniu w sterylny granulat. Nowe technologie umożliwiają wykorzystanie zarówno mlecznych, jak i stałych usuniętych zębów pacjentów. Stosujemy technologię BonMaker. To sposób wykorzystania struktury zęba jako autogennego materiału kościotwórczego w bardzo zaawansowanym technologicznie urządzeniu. Nasza klinika jako jedna z nielicznych w kraju bierze udział w badaniach histopatologicznych, mikrobiologicznych oraz klinicznych.

Testujemy również urządzenie włoskie Tooth Transformer oraz izraelskie Kometa Bio, zaprojektowane do tego samego celu. Nasze dwuletnie badania potwierdzają doskonałą i skuteczną odbudowę kości dzięki tej metodzie. Nazywamy to procedurą otrzymania materiału ATB (Auto-Tooth Bone). Ta technologia jest stosowana od 10 lat w Japonii, Korei Południowej, od 3 lat we Włoszech i Izraelu, a od około 2 lat w Europie zachodniej i południowej. Cały proces jest bardzo szybki, gotowe ATB otrzymuje się już po kilkunastu minutach! Co niezwykle istotne, w razie konieczności odłożenia zabiegu implantacji materiał (usunięty ząb) można, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, z powodzeniem przechowywać i później wykorzystać w optymalnym dla pacjenta czasie.

Zalety ATB dla pacjenta:

 • Minimalizacja dolegliwości bólowych
 • Doskonała biokompatybilność
 • Brak ryzyka reakcji immunologicznej
 • Niskie ryzyko infekcji
 • Wydajny i ekonomiczny
 • Szybkie gojenie
 • Minimalizacja zakresu cięcia chirurgicznego
 • Łatwy do kontrolowania – nie potrzeba błon zaporowych
 • Widoczne efekty leczenia implantologicznego w niedługim czasie
 • Całkowicie wbudowana tkanka kostna, która może sprostać siłom nagryzowym

Zalety ATB dla dentysty:

 • Łatwość pozyskania surowca
 • Łatwość zastosowania w uszkodzonym miejscu
 • Podobny pod względem struktury do kości autogennej

Najbardziej pożądany jest przeszczep tkanką kostną pochodzenia zębowego. Po pierwsze dlatego, że materiał taki posiada najwyższą biokompatybilność pod względem zgodności genetycznej, przez co jest w pełni bezpieczny. Po drugie jest najbardziej podobny do kości zębodołu pod względem struktury tkanki, co skutkuje całkowitym właściwym przemodelowaniem się tego materiału w kość własną pacjenta. Wreszcie, jest dość wydajny. Z jednego usuniętego zęba jesteśmy w stanie pozyskać od 0,5 cm3 do 1,5 cm3 materiału! Zalety dla pacjenta to m.in. minimalizacja dolegliwości bólowych, doskonała biokompatybilność, brak ryzyka reakcji immunologicznej i niskie ryzyko infekcji, wydajność i oszczędność – koszt 0,5 cm3 preparatu kostnego odzwierzęcego to 450 – 800 zł! Kolejne plusy to szybkie gojenie, minimalizacja zakresu cięcia chirurgicznego, brak dodatkowych ran w jamie ustnej lub innych częściach ciała – celem pobrania kości (mniej dolegliwości bólowych i ewentualnych powikłań). Dochodzą do tego łatwość do kontrolowania (nie potrzeba błon zaporowych), widoczne efekty leczenia implantologicznego w niedługim czasie 2 – 3 miesięcy, całkowicie odbudowana tkanka kostna, która może sprostać siłom zgryzowym, minimalna resorpcja przeszczepu podczas przebudowy kostnej (około 5%) w porównaniu z innymi przeszczepami (nawet do 40%).

Odbudowa kości pod implanty

Zakładając implanty potrzebujemy do tego stabilnego podłoża – dobrej jakości kości o odpowiednich wymiarach. W związku z tym bardzo często musimy uzupełniać brakującą kość w miejscu wszczepiania implantu. Musimy przy tym pamiętać, że kość w miejscu usuniętego zęba zmniejsza swoją objętość o około 40 % w ciągu 6 miesięcy. Ale nie tylko do tego używamy usuniętych własnych zębów. Przetworzone zęby pacjenta to także doskonały biomateriał, którym augmentujemy, czyli uzupełniamy ubytki kostne powstałe w wyniku patologicznych procesów chorobowych tworzących się w szczęce i żuchwie; np. torbiele, jamy kostne powstałe po usuniętych zębach zatrzymanych czy ubytki pourazowe. Stosujemy też tzw. „podnoszenie zatoki” szczękowej, celem odbudowy kości od strony zatoki, aby można było w późniejszym czasie założyć implanty.

Jeśli ktoś nie posiada już własnych zębów, ma ubytki kostne, a chciałby wszczepić implanty oczywiście może to zrobić. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z zębów własnych pacjenta, są też inne możliwości.

Sprawdź naszą ofertę implantów

W implantologii zębowej, w zależności od pochodzenia materiału wyróżnia się; kości autogenne (własne) – zewnątrzustne – najczęściej z kości biodrowej lub kości długich oraz wewnątrzustne, pozyskiwane z okolic trójkąta zatrzonowcowego, bródki lub guza szczęki. Do materiałów autogennych zalicza się również komórki macierzyste i czynniki wzrostu izolowane z krwi. Jeśli to także, z różnych przyczyn, nie wchodzi w grę mamy jeszcze do dyspozycji materiały pochodzenia pozaustrojowego, czyli wszczepy pochodzące z banku kostnego (zwłoki ludzkie), wszczepy odzwierzęce (końskie, wołowe), organiczne (korale, algi) oraz nieorganiczne (powstałe na zasadzie syntez chemicznych).