Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących aparatów rtg:

  • CS 2100 firmy Carestreeam  decyzja 575/2022 r  z dn. 9/12/2022 roku
  • CS 8200 3D firmy Carestreeam  decyzja 576/2022 r  z dn. 9/12/2022 roku

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

  • Pracowni RTG decyzja 576/2022 r  z dn. 9/12/2022 roku

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni  oraz gabinetów stomatologicznych miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300)

Pracownia RTG  w/w jednostce jest  terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej.
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul .Radzikowskiego 152,

31-342 KRAKÓW numer ID 7042 –  zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej  6 mSv,  personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego

(Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy:   20 mSv/rok;

– ogół ludności : 1 mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność

w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

  • Gabinet Stomatologiczny RTG  , Pracownia RT nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Data obowiązywania/aktualizacji dokumentu: dn. 5 styczeń 2023 r.