Dystalizator Carriere

Dystalizacja jest pierwszą fazą leczenia ortodontycznego następującą przed założeniem pełnego systemu aparatu stałego. Dystalizator ortodontyczny Carriere służy do przesuwania bocznych odcinków łuku zębowego i przywrócenia właściwych styków zębowych, w bocznych odcinkach łuku. 

Obrazowo można to porównać do ruchu i pracy kół zębatych, które idealnie na siebie nachodzą. Aparat Carriere tworzy platformę Klasy I i stanowi przygotowanie pod leczenie dowolnym aparatem stałym. Niewątpliwą zaletą jest skrócenie całkowitego czasu leczenia przy pomocy pełnego aparatu stałego oraz ukrycie zębowych wad szkieletowych.

Pacjent jest zobligowany do noszenia wyciągów non stop – jedynie z wyjątkiem sytuacji takich jak jedzenie, szczotkowanie zębów czy uprawianie sportów kontaktowych, gdzie należy je zdjąć. Zazwyczaj dystalizator jest naklejany na górne kły i pierwsze trzonowce, natomiast na dolny łuk technik przygotowuje łuk językowy. Między zaczepami na górnych kłach oraz haczykami na pierścieniach w dolnym łuku językowym montuje się elastyczne wyciągi:

  1. Siła 1: ¼ 6uncji przez pierwszy miesiąc,
  2. Siła 2: 3/16 8uncji przez drugi miesiąc i kolejne.