Usuwanie zmian przerostowych

Zmiany przerostowe w okolicy jamy ustnej spowodowane są najczęściej przez długotrwałe drażnienie mechaniczne lub zmiany pourazowe. Najczęściej występują u osób starszych (np. oddziaływanie niewłaściwie dobranych protez, aparatów ortodontycznych). Należy bacznie obserwować każdą ze zmian. Gdy po dwóch tygodniach nie wystąpi wyraźna poprawa spowodowana środkami farmakologicznymi wykonuje się badanie histopatologiczne, które stwierdza, czy zmiany mają charakter nowotworowy. W przypadku wykrycia zmian wytwórczych (nowotwór) zazwyczaj konieczna staje się interwencja chirurgiczna.

Innymi zmianami w obrębie jamy ustnej mogące przekształcić się w stany zapalne lub zmiany wytwórcze są na przykład afty. Gdy leczenie zachowawcze w postaci podawania środków antyseptycznych nie przynosi rezultatów warto zdiagnozować je poprzez wykonanie badania histopatologicznego.