Lek. stomatolog Spec. Chirurg II stopnia Daniel Dłucik

Lek. stom. Spec. Chirurg II stopnia Daniel Dłucik – posiada specjalizację II stopnia z chirurgii stomatologicznej oraz wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte w II Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Katowicach (1979-2002 r.); jest członkiem ICOI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Implantologów z siedzibą w Nowym Jorku, członkiem DGOI – Niemieckiego Stowarzyszenia Implantologicznego, członkiem i współzałożycielem PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz członkiem OSIS – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Bierze czynny udział w licznych polskich i międzynarodowych sympozjach naukowych oraz szkoli młodych implantologów w Polsce i zagranicą.