Lek. stom. Robert Dłucik

Robert Dłucik

Lek. stom., lek. implantolog Robert Dłucik – jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Dentystycznego na Uniwersytecie Pavla Jozefa Safarika w Koszycach. Ukończył Curriculum Implantologii i posiada Licencję Praktyki Implantologicznej Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego z afiliacją International Congress of Oral Implantologists – ICOI  i New York University College of Dentistry. Jest aktywnym członkiem obu tych stowarzyszeń. Za pomyślnie zdanie egzaminu fellowship PSI/ICOI otrzymał tytuł „lekarz implantolog. W 2019 roku dr Robert Dłucik ukończył maraton implantologiczny Trinon Collegium Practicum na Dominikanie.

Główną specjalizacją dr Roberta Dłucika są zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, takie jak usuwanie zatrzymanych zębów, leczenie implantologiczne, leczenie regeneracyjne kości oraz leczenie protetyczne. Swoim pacjentom oferuje zabiegi z wykorzystaniem czynników wzrostu – CGF (Concentrated Growth Factors) pobranych z krwi pacjenta, co ma wpływ na lepsze gojenie po zabiegach.

Jest także autorem publikacji naukowych o autogenicznych przeszczepach kostnych w recenzowanych, krajowych i zagranicznych czasopismach, takich jak np. Polski Merkuriusz Lekarski czy Expert Review of Medical Devices. Od 2017 roku Dr Robert prowadzi nowatorskie badania na temat uzupełnień ubytków kostnych przy użyciu zmielonych zębów własnych pacjenta.