Branemark System

implanty-Branemark-System

 

 

Branemark-System-1Branemark-System-2
Przednia część szczęki - system zapewnia
najwyższą estetykę odbudowy zęba w miejscu,
które ma dla pacjenta największe znaczenie
Pojedynczy ząb - udogodnieniem
jest odbudowa bez naruszania
przylegających zębów
Branemark-System-3Branemark-System-4
Bezzębie szczęki - wyobraź sobie wdzięczność
pacjentów, którzy otrzymają przymocowaną
na stałe protezę Branemark System
w miejsce tradycyjnej 
 Tylny odcinek żuchwy - rozszerzenie
zastosowania; wcześniej nie było
tu możliwości zamocowania
stałych uzupełnień protetycznych
Branemark-System-5Branemark-System-6
Proteza typu Overdenture oparta na implantach
Branemark System - przywraca właściwą
funkcję tam, gdzie jest to najbardziej istotne
- w żuchwie. Stanowi dużą wartość przy
niskich nakładach finansowych 
 Bezzębie żuchwy - prawdziwa
rehabilitacja poprzez zastąpienie
zwykłej protezy zamocowanymi
na stałe zębami