Kość z własnych zębów

Usunięte zęby to surowiec z którego pozyskać można świetny autogenny materiał do odbudowy kości własnych pacjenta na których osadza się dentystyczny implant. Jest trwały, plastyczny, bezpieczny i doskonale przyswajany przez organizm. Dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej w systemie BonMaker otrzymujemy rewelacyjny materiał do odbudowy kości przed wszczepieniem implantu.

Panie doktorze, czy usunięte zęby mogą być jeszcze do czegoś przydatne? - pytamy doktora Daniela Dłucika, chirurga dentystycznego z wieloletnią praktyką w zakresie implantologii.

- Zazwyczaj usunięte zęby są utylizowane. Potocznie i w praktyce utylizacja zębów rozumiana jest jednak jako ich zniszczenie, a tak naprawdę słowo utylizacja oznacza przecież wykorzystanie usuniętych lub zbędnych materiałów jako surowców wtórnych. Tak dzieje się w przypadku technologii BonMaker, którą właśnie wprowadzamy do naszej praktyki. Usunięte zęby to doskonały surowiec z którego pozyskać można świetny autogenny materiał do odbudowy kości własnych pacjenta.

Jak wygląda procedura otrzymania materiału ATB (Auto-Tooth Bone) ?

Usunięty ząb lub zęby poddawane są obróbce materiałowej w specjalnej maszynie, która dostarcza gotowy materiał kosciozastępczy, w postaci granulatu lub tzw. bloczków. Cały proces jest bardzo szybki, gotowe ATB otrzymuje się już po kilkunastu minutach! Co niezwykle istotne w razie konieczności odłożenia zabiegu implantacji materiał (usunięty ząb) można przy zastosowaniu odpowiednich procedur z powodzeniem przechowywać i później wykorzystać w optymalnym dla pacjenta czasie.

Przypominamy: Implanty potrzebują silnych kości.

Osadzenie implantu zębowego zazwyczaj poprzedzone jest odbudową kości. Tylko solidny i mocny fundament da pewność, że zamocowany na nim implant będzie służył przez długie lata. Istnieje kilka metod regeneracji kości, wszystkie potrzebują odpowiedniego budulca w postaci materiału kościozastępczego.

W implantologii zębowej, w zależności od pochodzenia materiału wyróżnia się; kości autogenne (własne) – zewnątrzustne, najczęściej pozyskiwane z kości biodrowej lub kości długich oraz wewnątrzustne, pozyskiwane z okolic trójkąta zatrzonowcowego, bródki lub guza szczęki. Do materiałów autogennych zalicza się również komórki macierzyste i czynniki wzrostu izolowane z krwi.

Do materiałów pochodzenia poza ustrojowego zalicza się wszczepy pochodzące z banku kostnego (zwłoki ludzkie), wszczepy odzwierzęce (końskie, wołowe), organiczne (korale, algi) oraz nieorganiczne (powstałe na zasadzie syntez chemicznych).

Który z materiałów kościozastępczych jest najbardziej optymalny? 

- Ze wszystkich materiałów  najbardziej pożądany jest przeszczep tkanką kostną pochodzenia zębowego. Dlaczego? Jest kilka powodów. Po pierwsze materiał taki posiada najwyższą biokompatybilność pod względem zgodności genetycznej przez co jest w pełni bezpieczny. Po drugie jest najbardziej podobny do kości zębodołu pod względem struktury tkanki, co skutkuje całkowitym właściwym przemodelowaniem się tego materiału w kość własną pacjenta. Wreszcie, jest dość wydajny. Z jednego usuniętego zęba jesteśmy w stanie pozyskać od 0,5 cm3 do 1cm3 materiału. To bardzo dobry wynik. – mówi doktor Daniel Dłucik, chirurg dentystyczny z Katowic, specjalista z zakresu implantologii. Ponadto w przypadku zastosowania materiału ATB znikają wszelkie procedury chirurgiczne związane z pozyskaniem materiału z innych kości własnych pacjenta. To w znaczący sposób skraca czas leczenia i problemy związane z pozyskaniem materiału do odbudowy.- dodaje doktor Daniel Dłucik.

Zalety ATB dla pacjenta:

 • Minimalizacja dolegliwości bólowych pacjenta
 • Doskonała biokompatybilność
 • Brak ryzyka reakcji immunologicznej
 • Niskie ryzyko infekcji
 • Wydajny i ekonomiczny
 • Szybkie gojenie
 • Minimalizacja zakresu cięcia chirurgicznego
 • Łatwy do kontrolowania – nie potrzeba błon zaporowych
 • Widoczne efekty leczenia implantologicznego w niedługim czasie
 • Całkowicie wbudowana tkanka kostna, która może sprostać siłom nagryzowym

Zalety ATB dla dentysty:

 • Łatwość pozyskania surowca
 • Łatwość zastosowania w uszkodzonym miejscu
 • Podobny pod względem struktury do kości autogennej
 • Świetna przebudowa w kość wyrostka zębodołowego

Źródło: Bonmaker.pl