Trudne przypadki to nasza specjalność

Pół roku temu do gabinetu dentystycznego doktora Daniela Dłucika zgłosił się pacjent, którego stan uzębienia wykazywał dramatyczne zaniedbania w obrębie całej jamy ustnej. Przyczyną była skrajna postać dentofobii, która doprowadziła do poważnych zniszczeń zębów. Po kilku miesiącach intensywnego leczenia pacjent otrzymał zupełnie nowe uzębienie, a efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Pacjent bardzo długo odwlekał wizytę u dentysty. Pomimo młodego wieku (35 l.) zdiagnozowano u niego: próchnicę, ubytki, część zębów nadawała się jedynie do usunięcia, część do leczenia endodontycznego (zwanego potocznie kanałowym) i zachowawczego. Zastosowano także leczenie implantologiczne i protetyczne. Cały proces odnowienia zębów trwał kilka miesięcy.

- Zachowanie Pacjenta znamionowała skrajna postać dentofobii, czyli paniczny strach przed wizytą u lekarza dentysty. Problem ten dotyka około 15 proc. osób, które wymagają natychmiastowej opieki stomatologicznej. Czasami zaniedbania spowodowane przez dentofobię prowadzą do skrajnych, klinicznych przypadków. Jeżeli ze strachem przed dentystą idzie w parze słaba budowa i mineralizacja zębów mamy wtedy w obrębie jamy ustnej tykającą bombę zegarową w postaci próchnicy. A ta, nieleczona bardzo szybko doprowadza do dramatycznych stanów i zniszczenia całego uzębienia. Tak było w przypadku Pana Piotra, który zgłosił się do na tylko i może aż dzięki temu, że chciał wziąć… ślub! – mówi chirurg stomatologiczny Daniel Dłucik, właściciel Prywatnej  Praktyki Dentystycznej w Katowicach.

Tego typu zaniedbania w obrębie jamy ustnej rzutują na zdrowie całego organizmu. Brak leczenia lub zaniedbania w obrębie podstawowej higieny mogą prowadzić do wielu groźnych chorób i powikłań. Wśród najczęściej występujących procesów chorobotwórczych, których przyczyną mogą być nieleczone zęby wymienia się choroby serca, nerek, sepsę.

EKSTRAKCJE

Podczas pierwszych wizyt zastosowano ekstrakcje zębów, które nie rokowały najmniejszej nadziei na pomyślność leczenia. Zaawansowana próchnica, zakażenie kości, choroba dziąseł, schorzenie przyzębia to główne przyczyny kiedy pacjent musi poddać się ekstrakcji, czyli procesowi usunięcia zęba. Dobry stomatolog decyduje się na ekstrakcję tylko w ostateczności. W tym przypadku nie mieliśmy wątpliwości,  7 zębów musieliśmy po prostu usunąć.

LECZENIE ENDODONTYCZNE

Leczenie endodontyczne (kanałowe) jest wykonywane przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba, ze wskazań protetycznych – przed wykonaniem korony lub mostu. Leczenie kanałowe wykonuje się za pomocą specjalnych pilników, długość kanałów mierzy się zaś za pomocą specjalistycznego urządzenia zwanego endometrem. Po zmierzeniu i opracowaniu kanały wypełniane są za pomocą gutaperki oraz tzw. sealerów czyli uszczelniaczy. U naszego pacjenta zastosowano mikroskopowe leczenie endodontyczne oraz odbudowy koron zębów za pomocą sztyftów tytanowych koronowo-korzeniowych.

IMPLANTY i OSADZENIE MOSTU

Część wykonywanych zabiegów realizowana była równolegle. Tak było w przypadku leczenia endodontycznego, przygotowania zębów do osadzenia implantów oraz osadzenia mostu. Implanty stomatologiczne mogą z powodzeniem zastępować wszelkie braki zębowe. Implant umieszcza się w miejscu po usuniętym zębie. Zbudowane z tytanu implanty są bardzo dobrze przyjmowane przez organizm ludzki, nie wywołują reakcji alergicznych.

W przypadku naszego pacjenta nie było konieczności wykonywania sterowanej regeneracji kości na których osadza się implanty. To znacznie skróciło proces leczenia. Implanty i mosty zostały osadzone na zaleczonych korzeniach zębów pacjenta.

Osadzenie korony lub mostu to kilkuetapowy proces. Zęby na których osadza się most wymagają odpowiedniego przygotowania, zaleczenia i oszlifowania. Następnie pobiera się wycisk fragmentu szczęki pacjenta, na podstawie którego technik dentystyczny wykonuje odpowiednią protezę, którą później osadza się na wcześniej przygotowane miejsce.

U naszego pacjenta most osadzony został na specjalnych tytanowych sztyftach umieszczonych w przeleczonych kanałowo zębach oraz implantach które zapewniły pełną stabilizację konstrukcji.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Kilkumiesięczna praca przyniosła efekt. W trakcie ostatniej wizyty pozostały do osadzenia  elementy stomatologii estetycznej w postaci koron cyrkonowych. Korony stanowiły kwintesencję wcześniejszych działań. Pacjent wreszcie otrzymał znakomity prezent ślubny – nowe, wspaniałe zęby.

Efekt leczenia przyniósł bardzo dobre rezultaty. Pacjent po kilku miesiącach od pierwszego spotkania w naszym gabinecie uzyskał nowe, piękne zęby! Jak się okazało największy problem stanowiła dla niego pierwsza wizyta. Strach przed odwiedzeniem stomatologa – spowodowany chorobliwą dentofobią – paraliżował go do tego stopnia, że odkładał tę wizytę przez bardzo długi okres. W momencie gdy rozpoczęliśmy właściwe leczenie poszczególne  etapy  przebiegały już  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i opracowanym (razem z pacjentem) szczegółowym planem. – powiedział doktor Danel Dłucik, właściciel Prywatnej Praktyki Dentystycznej w Katowicach.

Zdjęcia stanu uzębienia Pacjenta przed i po leczeniu znajdują się w artykule opublikowanym przez Gazetę Wyborczą