Q-Implant


Nowa sprawdzona koncepcja Q-Implant

Dzięki jednofazowemu trybowi postępowania, połączonemu z wygojeniem się dziąsła nie jest konieczna druga operacja. Związane z tym skrócenie fazy gojenia i możliwość szybkiego zaopatrzenia protetycznego jest dla pacjenta bardzo pozytywne.


Istotne zalety:

  • postępowanie nie wywołujące urazów
  • implant jednofazowy
  • możliwość natychmiastowego zaopatrzenia protetycznego
  • skrócony czas leczenia dzięki koncepcji jednofazowej
  • znacznie mniejszy koszt
  • prosty przebieg leczenia

 

Implant Q posiada samonacinający gwint umożliwiający wprowadzenie trzonu implantu do kości szczęki w taki sposób, że kość jest przy tym oszczędzana zaś spowodowany wszczepem uraz oraz potrzebna do wykonania zabiegu siła są nadzwyczaj małe. Dzięki swojej stabilności pierwotnej zapewnia on znakomite mocowanie.

Otwieranie - za pomocą skalpela następuje otworzenie błony śluzowej przez cięcie ze szczytu wyrostka. Potem ma miejsce preparacja płata śluzowo-okostnowego celem odsłonięcia struktur kostnych Nawiercanie pilotujące - w optymalnym pod względem protetycznym miejscu następuje nawiercenie pilotujące z naznaczeniem osi implantu Wiercenie formujące - wydrążenie łoża implantu następuje na zaplanowanej długości za pomocą odpowiedniego wiertła formującego (3,5 / 4,5 mm)
Wszczepienie - Korpus implantu jest wprowadzany do przygotowanego łoża implantu i wkręcany ostrożnie za pomocą kluczy. Dzięki swojemu samonacinającemu gwintowi implant uzyskuje swoją maksymalną stabilizację pierwotną   Zaszycie - po osiągnięciu pozycji końcowej błona śluzowa wokół szyjki implantu zostaje dokładnie zaszyta  Zaopatrzenie protetyczne - zaleca się prowizoryczne zaopatrzenie główki implantu na czas gojenia się rany. Potem następuje ostateczna protetyka