Personel

Lek. dent. Daniel Dłucik - posiada specjalizację II stopnia z chirurgii stomatologicznej oraz wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte w II Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Katowicach (1979-2002 r.); jest członkiem ICOI - Międzynarodowego Stowarzyszenia Implantologów z siedzibą w Nowym Jorku, członkiem DGOI - Niemieckiego Stowarzyszenia Implantologicznego, członkiem i współzałożycielem PSI - Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz członkiem OSIS - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Bierze czynny udział w licznych polskich i międzynarodowych sympozjach naukowych oraz szkoli młodych implantologów w Polsce i zagranicą.

 
 
 

Małgorzata Magner - pielęgniarka dyplomowana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

borys-lidukLek. dent. Borys Liduk - jest absolwentntem Wydziału Lekarko-Dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W pracy zawodowej skupia się głównie na zagadnieniach związanych ze stomatologią estetyczną. Oprócz tego zajmuje się również protetyką i stomatologią zachowawczą. Uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych, podczas których poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe.